Consiliul de administraţie

PrintPrintE-mailE-mail

Organizaţia Românul este o organizaţie non-profit cu membri (membership organization), condusă de o echipă de 9 (nouă) voluntari, aleşi la întâlnirea anuală a membrilor, conform regulamentului organizaţiei (Bylaws).

Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi cu idei şi sugestii care să ajute la dezvoltarea organizaţiei Românul. Vă mulţumim!

 

Sorin TodeasaPreședinte interimar,

Sorin Todeasa

Andreea Nedelea

Trezorier,

Andreea Nedelea

Ionel Naghi

Secretar,

Ionel Naghi

Gheorghe Zichil

Consilier,

Gheorghe Zichil

Silviu Lupșa

Consilier,

Silviu Lupșa

Nicolae Breban

Consilier,

Nicolae Breban

Călin Tirea

Consilier,

Călin Tirea

Călin Tirea

Consilier,

Mihai Petrescu

Călin Tirea

Consilier,

Radu Rădulescu

     

 

Responsabilităţile consilierilor (ale membrilor consiliului de administraţie):

Înţelegerea şi aplicarea misiunii organizaţiei Românul, a regulamentului ei de funcţionare (Bylaws) şi a regulilor interne;
Stabilirea strategiilor şi a valorilor organizaţiei Românul, prin supravegherea şi dezvoltarea periodică a unui "plan strategic" şi prin stabilirea metodelor care să ducă la îndeplinirea lui;
Contribuirea la sănătatea financiară a organizaţiei Românul, prin supraveghere fiscală şi prin dezvoltarea resurselor organizaţiei;
Participarea la şedinţele consiliului de administraţie şi la alte activităţi concepute pentru sporirea cunoştinţelor şi a experienţei consilierilor;
Evitarea conflictelor de interes dintre viaţa personală sau interesele de afaceri, şi îndatoririle faţă de organizaţie;
Menţinerea confidenţialităţii informaţiilor organizaţiei;
Reprezentarea organizaţiei Românul în comunitate, astfel încât să conducă la sprijinirea şi protejarea misiunii organizaţiei.

 

Responsibilităţile legale ale consiliului de administraţie:

Îndatorirea de atenţie (Duty of Care), reprezintă responsabilitatea pe care o persoană rezonabilă, prudentă, o exercită prin atenţia oferită în situaţii similare şi într-o poziţie similară.
Îndatorirea de devotament (Duty of Loyalty), reprezintă standardul de loialitate; un membru al consiliului de administraţie trebuie să dovedească loialitate fermă faţă de organizaţie, atunci când ia decizii care afectează organizaţia.
Îndatorirea de supunere (Duty of Obedience), reprezintă responsabilitatea membrilor consiliului de administraţie de a se supune misiunii organizaţiei. Acestora nu le este permis să acţioneze într-o manieră incompatibilă cu misiunea şi obiectivele organizaţiei.